Semi-supervised machine learning

Zowel supervised machine learning (SML) als unsupervised machine learning (UML) hebben hun voor- en nadelen. In een poging om te profiteren van de voordelen van SML en UML, en de nadelen te minimaliseren bestaat er een middenweg; Semi-supervised machine learning.

Unsupervised machine learning voor objectiviteit, privacy en minder data

Met het veranderen van de realiteit rondom data acquisitie en management, wordt de waarde van unsupervised machine learning (UML) snel duidelijker, met name in vergelijking met supervised machine learning (SML). Terwijl SML in zekere mate logisch klinkt in de context van een eindeloos data-rijke omgeving, zijn er significante problemen die gemoeid gaan met dit ongecontroleerde tempo van data acquisitie. Met UML kunnen we het paradigma veranderen.

Methoden voor valdetectie

Systemen pogen om valdetectie zo goed mogelijk uit te voeren, waarbij Human Pose Estimation vaak een belangrijke rol speelt. In dit artikel bespreken we een aantal methoden voor valdetectie die verschillende systemen gebruiken.

Moeilijkheden bij valdetectie voor ouderen

Valdetectie voor ouderen brengt diverse moeilijkheden met zich mee. Ten eerste moet duidelijk gemaakt worden wanneer een persoon precies als gevallen wordt aangemerkt. Ten tweede moeten diverse obstakels overwonnen worden die de detectie bemoeilijken.