Unsupervised machine learning voor objectiviteit, privacy en minder data

Met het veranderen van de realiteit rondom data acquisitie en management, wordt de waarde van unsupervised machine learning (UML) snel duidelijker, met name in vergelijking met supervised machine learning (SML). Terwijl SML in zekere mate logisch klinkt in de context van een eindeloos data-rijke omgeving, zijn er significante problemen die gemoeid gaan met dit ongecontroleerde tempo van data acquisitie. Met UML kunnen we het paradigma veranderen.

Kwaliteit boven kwantiteit: Minder data, meer privacy en intelligentie

Een gebruikelijke aanname tegenwoordig is dat hoe meer data je systemen tot hun beschikking hebben, hoe intelligenter ze zullen zijn. Dit is echter niet altijd het geval. De manier waarop we data benaderen moet veranderen. Het is nodig dat de focus af gaat van kwantiteit, en komt te liggen op kwaliteit.

Kwantumcomputers zullen machine learning, kunstmatige intelligentie, big data en videoanalyse praktijken revolutionaliseren

Kwantumcomputers zijn intelligente en krachtige computers die informatie op een nieuwe manier verwerken en op deze wijze grote en belangrijke doorbraken kunnen forceren. Er wordt verwacht dat kwantumcomputers deuren zullen openen naar mogelijkheden die nu nog ondenkbaar zijn, ook op het gebied van videoanalyse.