Hoe werkt Human Pose Estimation?

Nu we een beetje weten wat Human Pose Estimation is, waarvoor het gebruikt kan worden, en welke verschillende vormen er zijn, kunnen we eens wat dieper ingaan op hoe het eigenlijk werkt.

Deep learning

Deep learning is een vorm van machine learning die geïnspireerd is op de structuur van het menselijk brein en met name effectief is in het detecteren van kenmerken. Het gebruiken van deze techniek voor observatie en beveiliging zal de resultaten significant verbeteren.

Het belang van betere video intelligentie in de beveiliging

Doordat er steeds meer beeldmateriaal wordt opgenomen en de kwaliteit van het beeldmateriaal toeneemt, is de hoeveelheid data die met video observatie gemoeid gaat in korte tijd enorm gegroeid. Efficiënte verzameling en analyse, en intelligent gebruik van data worden steeds belangrijker in de beveiliging. Het lijkt erop dat het verbeteren van video intelligentie onvermijdelijk belangrijk is geworden.