Unsupervised machine learning voor objectiviteit, privacy en minder data

Met het veranderen van de realiteit rondom data acquisitie en management, wordt de waarde van unsupervised machine learning (UML) snel duidelijker, met name in vergelijking met supervised machine learning (SML). Terwijl SML in zekere mate logisch klinkt in de context van een eindeloos data-rijke omgeving, zijn er significante problemen die gemoeid gaan met dit ongecontroleerde tempo van data acquisitie. Met UML kunnen we het paradigma veranderen.

Het belang van smart infrastructure

Snelle verstedelijking is een wereldwijd fenomeen. Er wordt gewerkt aan beleid en strategieën die kunnen resulteren in het effectief om te gaan met de krachten achter verstedelijking. Smart cities spelen hier een belangrijke rol in. Smart infrastructure biedt de basis voor alle kernthema’s gerelateerd aan een smart city.

Verschillende video management systemen op een enkel platform

Er bestaat een diversiteit aan video management systemen. Voor bepaalde projecten zijn meerdere soorten video management systemen nodig. Om die projecten beheersbaar te houden kunnen verschillende video management systemen nu tegelijkertijd naast elkaar op hetzelfde computing platform draaien.

Smart city: Verkeersveiligheid met data en GIS analyse

Vooral bij overbelaste transport netwerken hebben steden te maken met uitdagingen wat betreft publiek beleid, planning en dienstverlening. Om de verkeersveiligheid te verbeteren met behulp van educatie, handhaving en engineering, kan men data analyse en GIS (geographic information system) analyse inzetten.

Smart city: Predictive policing

Een onderdeel van smart cities is smart publieke veiligheid. Daaronder valt smart policing. Ambtenaren die publieke veiligheid willen verbeteren door beter gebruik te maken van data en analytics, hebben tegenwoordig de mogelijkheid om gebruik te maken van goede technologische tools voor predictive policing.