Het belang van smart infrastructure

Snelle verstedelijking is een wereldwijd fenomeen. Er wordt gewerkt aan beleid en strategieën die kunnen resulteren in het effectief om te gaan met de krachten achter verstedelijking. Smart cities spelen hier een belangrijke rol in. Smart infrastructure biedt de basis voor alle kernthema’s gerelateerd aan een smart city.

Verschillende video management systemen op een enkel platform

Er bestaat een diversiteit aan video management systemen. Voor bepaalde projecten zijn meerdere soorten video management systemen nodig. Om die projecten beheersbaar te houden kunnen verschillende video management systemen nu tegelijkertijd naast elkaar op hetzelfde computing platform draaien.

Smart city: Verkeersveiligheid met data en GIS analyse

Vooral bij overbelaste transport netwerken hebben steden te maken met uitdagingen wat betreft publiek beleid, planning en dienstverlening. Om de verkeersveiligheid te verbeteren met behulp van educatie, handhaving en engineering, kan men data analyse en GIS (geographic information system) analyse inzetten.

Smart city: Predictive policing

Een onderdeel van smart cities is smart publieke veiligheid. Daaronder valt smart policing. Ambtenaren die publieke veiligheid willen verbeteren door beter gebruik te maken van data en analytics, hebben tegenwoordig de mogelijkheid om gebruik te maken van goede technologische tools voor predictive policing.

Waardevolle data voor meldkamer dienstverleners

Als meldkamer dienstverleners steeds meer verschillende klanten en projecten bedienen, creëren zij een steeds uitgebreidere pool aan data. Met behulp van intelligentie en analytics kan er interessante informatie uit deze data gehaald worden, waardoor bijvoorbeeld criminelen kunnen worden opgepakt en incidenten kunnen worden voorkomen.