4 manieren waarop AI de ouderenzorg zal revolutionaliseren

4 manieren waarop AI de ouderenzorg zal revolutionaliseren

Wereldwijd neemt het aantal ouderen sneller toe dan iedere andere leeftijdsgroep. Binnen iets meer dan dertig jaar zal bijna een op de vier mensen zestig jaar of ouder zijn; het dubbele van vandaag de dag. Het is dan ook niet verrassend dat belanghebbenden in de gezondheidszorg begrijpen hoe ingrijpend de zorg voor een verouderende bevolking de gezondheidszorg zal beïnvloeden. Door het beleid van langer thuis wonen groeit ook de behoefte aan een andere invulling van wonen en zorg. Woonvormen die tussen zelfstandig thuis wonen en wonen in een zorginstelling in zitten, zoals thuishuizen en woongemeenschappen, krijgen een impuls.

Het zal een uitdaging zijn voor de ouderenzorg om om te gaan met deze groeiende vraag. Dit is waar kunstmatige intelligentie (AI) om de hoek komt kijken. Omdat AI de manier waarop mensen denken, leren en werken simuleert, kunnen systemen die aangedreven worden door AI de overload aan taken opvangen die normaal gesproken worden uitgevoerd door mensen. Zo heeft AI de potentie om wonen voor senioren en de ouderenzorg te revolutionaliseren.

Als je rondkijkt in het dagelijks leven van veel ouderen realiseer je je snel hoe AI zou kunnen assisteren. Hierbij 4 manieren waarop kunstmatige intelligentie en impact zal hebben op de ouderenzorg:

1: AI zal familieleden geïnformeerd en up-to-date houden

Met behulp van mobiele applicaties of web-based platformen, zullen familieleden of bewoners in staat zijn om gemakkelijk toegang te krijgen tot informatie betreffende de zorg voor hun dierbaren. AI gebaseerde systemen zullen hen relevante updates kunnen geven en zelfs vragen kunnen beantwoorden. Deze systemen zullen met name waardevol zijn voor familieleden die niet dichtbij de zorginstelling of andere woonomgeving van hun dierbare wonen of niet in staat zijn regelmatig op bezoek te gaan. Het delen van de door AI gefaciliteerde informatie zal families helpen op afstand bij elkaar betrokken te zijn. Dit kan de gemoedsrust van de familieleden enorm doen toenemen, omdat zij ervan verzekerd kunnen zijn dat hun dierbare de juiste zorg ontvangt en gezond blijft.

2: AI zal bewoners sociaal betrokken houden?

AI kan worden gebruikt om bewoners te helpen meer sociaal betrokken te zijn, wat het risico op cognitieve achteruitgang of dementie kan helpen verminderen. Een Israëlisch bedrijf heeft een AI-aangedreven metgezel robot ontwikkeld die gesprekken kan voeren met patiënten, hen eraan kan helpen herinneren om hun medicijnen te nemen, en hen kan begeleiden tot het doen van lichte fysieke activiteiten om hun fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. De robot kan ook worden geïntegreerd met verschillende berichten- en social media platformen, om op die manier gebruikers in staat te stellen berichten en foto’s te sturen en ontvangen zonder te hoeven rommelen met een mobiele telefoon.

3: AI zal de efficiëntie van de zorg verhogen

Er zal de komende tijd een breed scala aan AI-aangedreven middelen zijn die zorgpersoneel zal helpen efficiënter te werken. Middelen als robots, sensoren en software zullen het probleem van het tekort aan geschoolde hulpverleners opvangen. Nieuwe monitoring technologie zal het zorgpersoneel in staat stellen om data betreffende patiënten gemakkelijker te verzamelen, en smart software met stemherkenning zal het voor hen mogelijk maken efficiënter te worden in dagelijkse taken.

Het roosteren van maandelijkse kalenders en bewoners op de hoogte brengen van aankomende evenementen, maaltijden en afspraken zal veel gemakkelijker worden met een AI-gebaseerd systeem. Een andere verbetering is het automatisch verzamelen en analyseren van data door sensoren, wat een enorme hoeveelheid papierwerk zal elimineren. Digitale assistenten met stemherkenning mogelijkheden zullen onder andere het personeel in staat stellen notities te dicteren en berichten aan zorgverleners of familieleden te sturen.

Deze technologieën zullen voor alle betrokken partijen in de branche voordelen kunnen opleveren. Door tijd in de eerder genoemde gebieden te besparen, zal het personeel meer in de gelegenheid zijn om de bewoners persoonlijke zorg te bieden en persoonlijke updates te geven aan hun familieleden. Voor het personeel zal het gemak in hun werk en het overbodig maken van grote hoeveelheden papierwerk als het gevolg van AI hun werktevredenheid verhogen en het personeelsverloop verminderen.

4: AI zal de kwaliteit van de zorg bevorderen

De gezondheidszorg is een van de gebieden waarin AI de meeste impact zal hebben. Met behulp van sensoren en monitoring apparatuur krijgen professionals beter inzicht in de gezondheid van de bewoners, en de toegenomen dataverzameling zal hen de mogelijkheid bieden om nauwkeurigere diagnoses te maken en bepaalde potentiële risico’s op fysieke, mentale en cognitieve gezondheid te voorkomen.

Een voorbeeld van een praktische toepassing van deze technologie is een tool die polsfracturen kan detecteren. Doordat AI real-time monitoring, detectie en analyse kan uitvoeren, is het mogelijk dat er onmiddellijk updates verstuurd worden naar personeel en familieleden als er veranderingen of risico’s worden gedetecteerd. Deze proactieve benadering stelt bewoners in staat om hulp te krijgen voordat risico’s zich ontwikkelen tot serieuze problemen.

Een andere praktische toepassing heeft betrekking op de inname van medicijnen. Een constante uitdaging voor ouderen is om hun medicijnen te nemen volgens de voorschriften van de dokter. Voor dit soort kwesties bestaat er bijvoorbeeld een smartphone app die gebruik maakt van smartphone camera’s en een AI algoritme om medicijninname te monitoren.

Ook bestaan er bewegingssensoren in gangen, doorspoel-detectoren in toiletten en bed sensoren voor het monitoren van de slaap. Elke significante afwijking van de normale activiteit patronen kunnen een geautomatiseerd alarm laten afgaan bij geautoriseerde verpleegkundigen of artsen. Dit soort oplossingen biedt ouderen de gemoedsrust die zij anders zouden krijgen van een privé verpleegkundige.

Bovendien bestaan er systemen die de gezondheidsindexen van ouderen bijhouden om proactief risico’s te identificeren. Door machine learning algoritmen te gebruiken om historische data te analyseren kunnen onderzoekers onbekende en voorspellende verbanden ontdekken, zoals de correlatie tussen onregelmatige toiletbezoekjes en het risico op vallen. Op deze manier streeft het systeem ernaar vroege waarschuwingssignalen te in kaart te brengen die mogelijk extra aandacht vereisen.

AI in de ouderenzorg is een blijvertje

Het aantal toepassingen van kunstmatige intelligentie blijft groeien. Het is een kwestie van tijd voordat de ouderenzorg, aangespoord door AI technologieën, gigantische veranderingen zal ondergaan. Natuurlijk zullen de veranderingen wennen zijn, maar de voordelen die deze met zich meebrengen zijn enorm. En dan is dit nog maar het topje van de ijsberg. Terwijl het onderzoek en de ontwikkelingen op het gebied van AI doorgaan, zullen de technologieën en de voordelen die zij opleveren alleen maar blijven verbeteren.

Comments are closed.