Model architecturen voor Human Pose Estimation

Er bestaat een overvloed aan model architecturen voor het tackelen van Human Pose Estimation. Het zijn er teveel om nu allemaal te bespreken, maar hierbij een kennismakingsoverzicht van een aantal robuuste, betrouwbare architecturen die een goed begin vormen.

Hoe werkt Human Pose Estimation?

Nu we een beetje weten wat Human Pose Estimation is, waarvoor het gebruikt kan worden, en welke verschillende vormen er zijn, kunnen we eens wat dieper ingaan op hoe het eigenlijk werkt.

Convolutional Neural Networks effectief voor video herkenning

Deep learning architecturen hebben verschillende varianten. Convolutional Neural Networks (CNN's of ConvNets) worden al decennia lang bestudeerd en zijn al effectief gebleken voor beeldanalyse en classificatie. CNN’s bieden state-of-the-art resultaten voor beeldherkenning, detectie en segmentatie. Maar ook voor video classificatie problemen laten zij veelbelovende resultaten zien.