Haal meer uit bestaande middelen met Smart Infrastructure

Smart Infrastructure heeft de potentie om een revolutionaire impact te maken op de efficiëntie van het gebruik van zowel bestaande als nieuwe infrastructuur. Als je onderdeel uitmaakt van de infrastructuur branche, dan is het handig om je bewust te zijn van de nieuwe mogelijkheden, en te kijken hoe je kan helpen om meer waarde uit bestaande infrastructuur middelen te verkrijgen.

Onderdeel van een smart infrastructure, onderdeel van een ecosysteem van systemen

Als je onderdeel bent van een smart infrastructure, en wilt bijdragen aan het smart city concept, dan is het belangrijk dat je begrijpt wat jouw rol hierin is. Om dit te achterhalen ga ik hier wat dieper in op het karakter van een smart infrastructure.

Ben jij al onderdeel van een smart infrastructure?

Zoals vorige week besproken vormt smart infrastructure de basis van alle belangrijke thema’s die gerelateerd zijn aan een smart city. Hieronder volgt ter inspiratie een aantal belangrijke componenten van smart city infrastructure. Mogelijk speelt jouw bedrijf al een rol in een van deze componenten of zie je kansen voor de toekomst. Als we ons bewust zijn van de werkwijze en doeleinden van smart cities, dan kunnen we desgewenst ons steentje bijdragen.

Het belang van smart infrastructure

Snelle verstedelijking is een wereldwijd fenomeen. Er wordt gewerkt aan beleid en strategieën die kunnen resulteren in het effectief om te gaan met de krachten achter verstedelijking. Smart cities spelen hier een belangrijke rol in. Smart infrastructure biedt de basis voor alle kernthema’s gerelateerd aan een smart city.