CEPH: Storingen worden voortaan door het systeem zelf opgelost

Hardware falen wil je natuurlijk het liefst voorkomen, maar dat is niet altijd mogelijk. Als er toch een storing plaatsvindt wil je die zo snel mogelijk oplossen om geen dataverlies te lijden en hoge up-time te behouden, graag met behoud van performance. CRUSH neemt deze taak effectief van je over!

CEPH: Reduceer opslagruimte met erasure coding

Om dataverlies tegen te gaan zijn er diverse data beschermingsmethoden ontwikkeld. Ze hebben allemaal hun voordelen, maar ook hun nadelen. Wat in de ene situatie heel goed werkt, is in de andere situatie verre van geschikt. Om opslagruimte te besparen maakt CEPH gebruik van erasure coding.

CEPH: Project continuïteit door efficiënt data herstel na een storing

Als er in de IT infrastructuur een probleem is ontstaan door een storing, dient dit probleem opgelost te worden. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Niet alleen omdat tijdens het herstellen uw systeem performance niet meer optimaal is, maar ook omdat herstelprocedures meer druk op het systeem geven, waardoor de kans op additionele storingen verhoogd is. CEPH heeft hier een oplossing voor.

CEPH: Dataveiligheid door het CRUSH algoritme

De grote hoeveelheid apparaten in grote IT infrastructuren, maakt hardware gebreken eerder regel dan uitzondering. Hoewel ‘declustered replication’ een dataopslag strategie is om dataverlies te minimaliseren, laat deze strategie toch wat te wensen over. Gelukkig bestaat er nu het algoritme CRUSH.