Vooroordelen elimineren voor eerlijke algoritmen II

Zoals we vorige keer besproken hebben is het belangrijk dat de algoritmen van data-driven tools die ingezet worden om zakelijke en maatschappelijke beslissingen te nemen onbevooroordeeld en nauwkeurig zijn. Het creëren van een eerlijkheid cultuur en het bieden van ethische training aan de betrokken techneuten zijn twee stappen die genomen kunnen worden om de algoritmen te verbeteren en vooroordelen te elimineren. Daarnaast kunnen we op het gebied van beleid en techniek stappen nemen. Daarover vandaag meer.

Vooroordelen elimineren voor eerlijke algoritmen

Data-driven tools worden steeds belangrijker bij het maken van onder meer zakelijke en maatschappelijke beslissingen. Om tot eerlijke beslissingen te komen is het nodig dat de algoritmen onbevooroordeeld en nauwkeurig zijn. Helaas blijkt dat algoritmen niet (altijd) betere voorspellingen doen en minder bevooroordeeld zijn dan de mens. Gelukkig kunnen we stappen nemen om algoritmen te verbeteren en vooroordelen te elimineren.